RSBC Defence

NECHEJTE SVÉ PENÍZE PROFITOVAT Z DYNAMICKY ROSTOUCÍCH ZAKÁZEK PRO OBRANNÝ PRŮMYSL

FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ
RSBC SICAV, A.S., PODFOND RSBC DEFENCE

Aktuality

NOVÝ FOND RSBC DEFENCE

Fond kvalifikovaných investorů RSBC Defence se zaměřuje na investice do oblastí obranného průmyslu, výroby a technologií, které budou s ohledem na polarizovanou geopolitickou situaci v dalších letech profitovat z nárůstu výdajů států a organizací na obranu.

Hlavním aktivem nového fondu je společnost RSBC Defence s.r.o., která vlastní 100% podíl v dynamicky rostoucí slovinské průmyslové společnosti Arex zaměřené na obrannou výrobu, se zakázkami ve státech NATO, na Blízkém východě a v Jižní Americe.

Robert Schönfeld

Svatý Jiří je považován za ochránce proti válečnému nebezpečí. V ideálním světě by nám stačilo svěřit se do jeho rukou, v tom reálném musíme do obrany demokracie a svobody investovat.

Robert Schönfeld | předseda představenstva a vlastník investiční skupiny

OČEKÁVANÝ VÝNOS

8% / 9% + podíl až 30%
zajištěný roční výnos
klienta plus podíl
na zhodnocení fondu *
* zajištěný výnos investorů třídy PIA je 8 % p.a.
zajištěný výnos investorů třídy BIA je 9 % p.a.

Fond nabízí zkušeným investorům prostřednictvím globálního podnikání ve výrobě a službách pro obranné a bezpečnostní složky dlouhodobý zajištěný výnos 8 %, resp. 9 % ročně, a navíc až 30% podíl na celkovém zhodnocení fondu dosaženém nad zajištěný výnos.*

* Fond zajišťuje výnosy investorů do Prioritních investičních akcií  a Evropských investičních akcií ve výši 8 % p.a. a výnosy investorů do Bonusových investičních akcií ve výši 9 % p.a. hodnotou Výkonnostních investičních akcií (VIA), a to až do vyčerpání fondového kapitálu v této třídě akcií. Akcie VIA drží společnost RSBC Private Equity a.s., IČ: 02196352, po vložení 100% obchodního podílu ve společnosti RSBC Defence s.r.o., IČ: 06290191, která je jediným společníkem výrobní společnosti Arex, do fondu.

 

 

KOMU JE FOND URČEN?

Eskalace geopolitického napětí v Evropě by mohla být časově omezenou epizodou. Podle některých analytiků však stojíme na prahu generační změny ve světové politice i hospodářství. Napětí mezi vyspělými demokratickými státy a autokratickými režimy již dnes vede západní demokracie k realistickému uvědomění si vlastní odpovědnosti za posilování a obranu demokratických svobod. Nový kvalifikovaný fond je určen investorům s vyšším objemem majetku, kteří zamýšlí diverzifikovat své investiční portfolio a mohou využít sektorový fond zaměřený na dynamicky rostoucí oblast výroby a poskytování služeb bezpečnostním a obranným složkám.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond investuje do sektorů obranné výroby a souvisejících technologií s hlavními klienty z oblasti "defence & law enforcement". Mezi odběrateli Arexu jsou významné společnosti z obranného průmyslu zemí NATO včetně České republiky. Počátečním hlavním aktivem nového fondu je společnost RSBC Defence, která vlastní 100% podíl v dynamicky rostoucí slovinské výrobní společnosti Arex.

INVESTIČNÍ STRATEGIE
INVESTIČNÍ STRATEGIE

KDO JE VÝROBCE AREX?

Společnost Arex je významným investičním aktivem fondu. Dlouhodobě úspěšná průmyslová a obchodní firma se 160 zaměstnanci a ústředím ve Slovinsku se zaměřuje zejména na dodávky pro bezpečnostní a obranný průmysl, včetně policejních a armádních složek. Většina její produkce směřuje na náročné a konkurenční trhy západní Evropy a USA. Rozvojové projekty má ale firma i v Brazílii a dalších zemích.

Hlavní činností společnosti je vývoj a výroba plastové munice pro výcvikové účely, pistolí a nábojových pásů. Kromě toho dodává i další části vojenské výbavy (např. ochranné vesty, speciální batohy, nože) a různá technologická řešení.

8+ mld. Kč

objem aktiv
skupiny RSBC

30 let

historie výrobní
firmy AREX

850 mil. Kč

očekávané tržby společnosti
AREX v r. 2024

Graf vývoje hodnoty investičních akcií


třída PIA   třída BIA

2,467 MIL. KČ

Objem majetku fondu

1.2207

Cena za akcii PIA

1.2347

Cena za akcii BIA

22.1 %

Výnos akcie PIA

23.5 %

Výnos akcie BIA

* Procentuální zhodnocení investičních akcií od založení 07/2022 do 06/2024. Cena za kus je poslední stanovená cena akcií. Objem majetku fondu k 06/2024.

VYUŽIJTE VÝHODY INVESTOVÁNÍ S FONDEM RSBC DEFENCE

VYUŽIJTE VÝHODY INVESTOVÁNÍ S FONDEM RSBC DEFENCE

INVESTUJTE S VYSOKÝM ZAJIŠTĚNÝM VÝNOSEM

Navíc s účastí na dosaženém výnosu fondu.

VYUŽIJTE VÝHODY INVESTOVÁNÍ S FONDEM RSBC DEFENCE

VYUŽIJTE UNIKÁTNÍ PŘÍLEŽITOST

Nepropásněte v českém prostředí výjimečnou příležitost investovat s fondem s unikátní investiční strategií!

VYUŽIJTE VÝHODY INVESTOVÁNÍ S FONDEM RSBC DEFENCE

UŠETŘETE SPRÁVNOU DAŇOVOU OPTIMALIZACÍ

Výnos z investice je pro fyzické osoby po 3 letech osvobozen od daně z příjmů, roční zisk fondu je zdaněn daňově efektivní sazbou jen 5 %.

100 mld. EUR

plánované výdaje Německa na obranu v roce 2022: dvojnásobek původního rozpočtu se závazkem investovat 2 % HDP od roku 2024

Profitujte z rostoucích investic do výcviku a obrany

Napjatá geopolitická situace v nejbližších letech dramaticky zvýší globální výdaje států včetně EU a NATO na obranu. Poroste poptávka po výrobcích a službách firem z oboru „defence“.

tim-castagne

SPOLEHNĚTE SE NA ZKUŠENÝ MANAGEMENT

Vedení Arexu jsem se ujal po pečlivém vyhodnocení několika atraktivních nabídek z oboru.
Firma má výborně diverzifikované portfolio produktů, motivovaný tým a velmi silný obchodní potenciál. Věřím v její dynamický růst.

Tim Castagne | CEO Arex

má 20+ let zkušeností v obranném průmyslu. Dříve pracoval jako vrcholový manažer pro největší německé společnosti Sig&Sauer, Carl Zeiss nebo Heckler&Koch.

O NÁS

Klíčem úspěchu skupiny RSBC je schopnost rozpoznat investice, jež mají ve svém segmentu mimořádný potenciál. Nemíříme naslepo, věříme svým zkušenostem a instinktu v oblastech, kterým rozumíme.

Základem našeho portfolia jsou nemovitosti, realitní fondy, průmysl, agro sektor a strojírenství. Na poli venture capital se zaměřujeme převážně na nové technologie ve vzdělávání a zdravotnictví, ale vítáme i zajímavé partnery z jiných oblastí.

Naše základna je v České republice. Vyhledáváme však také atraktivní příležitosti v zahraničí, například ve střední a východní Evropě či ve Velké Británii.

MILOŠ FILIP, CFA
MILOŠ FILIP, CFA

Funds Managing Director

  • řízení investičních portfolií
  • speciální fondy kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů

PARAMETRY FONDU RSBC DEFENCE

NÁZEV RSBC Defence Podfond (dále na webu jen „fond“)
SPOLEČNOST RSBC SICAV, a.s.
SPISOVÁ ZNAČKA B 27363 vedená u Městského soudu v Praze
SÍDLO Příběnická 972/16, Žižkov, 130 00 Praha 3
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 172 31 574
TYP FONDU Fond kvalifikovaných investorů
INVESTIČNÍ STRATEGIE investice do účastí ve společnostech z oborů defence, technologie a další
INVESTIČNÍ HORIZONT min. 5 let
ZAHÁJENÍ NABÍZENÍ FONDU 1. 7. 2022
MĚNA A TŘÍDY INVESTORŮ CZK: prioritní investiční akcie (PIA), bonusové investiční akcie (BIA)
EUR: Evropské investiční akcie (EIA)
MĚNA A TŘÍDA ZAKLADATELE CZK, výnosové investični akcie (VIA)
TŘÍDA PODLE OBJEMU INVESTICE PIA (investice 1 až 10 mil. Kč), BIA (investice nad 10 mil. Kč), EIA (investice ~€42,000+, ekvivalent 1 mil. Kč)
MINIMÁLNÍ INVESTICE 1 mil. Kč, prostřednictvím CODYA MIX 100 tis. Kč
ZAJIŠTĚNÝ VÝNOS* Třída PIA 8% ročně, třída EIA 8%, třída BIA 9%
PODÍL NA CELKOVÉM VÝNOSU FONDU** Třída PIA, EIA i BIA shodně až 30% nad zajištěný výnos
VSTUPNÍ POPLATEK až 3,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

VÝSTUPNÍ POPLATEK

viz Ceník, klesá podle počtu let trvání, 0 % při odkupu investičních akcií po 5 a více letech

ISIN TŘÍDY CZ0008048816 (PIA), CZ0008048824 (BIA), CZ0008051430 (EIA), CZ0008048832 (VIA)
CELKOVÁ NÁKLADOVOST (TER) až 2,9 % p.a. z průměrné hodnoty fondového kapitálu
SYNTETICKÝ UKAZATEL RIZIK (SRI) 6 (ze 7 stupňů)
OBHOSPODAŘOVATEL A ADMINISTRÁTOR CODYA investiční společnost, a.s.
ORGÁN DOHLEDU Česká národní banka
DEPOZITÁŘ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
AUDITOR BDO Audit, s.r.o.

* zajištěný výnos investorů třídy PIA a EIA je 8% p.a.

** Fond zajišťuje výnosy investorů do Prioritních investičních akcií a Evropských investičních akcií ve výši 8% p.a.

*** Prioritní investiční akcie, Evropské investiční akcie a Bonusové investiční akcie lze nyní sjednat i přes platformu Conseq. Více informací ohledně nové třídy akcie EIA (Evropské investiční akcie) naleznete na webu Codya investiční společnost, a.s.

Ke stažení

RSBC SICAV, A.S. Plná moc pro zastupování na valné hromadě

RSBC SICAV, A.S. Pozvánka na valnou hromadu

RSBC SICAV, A.S. Výroční zpráva 2023

Bružura pro investory 15. 4. 2024

RSBC SICAV, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ OD 10. ČERVNA 2022 DO 31. PROSINCE 2022

Plná moc pro zastupování na valné hromadě

Pozvánka na valnou hromadu

RSBC SICAV, A.S. Statut

Kontakt

CODYA INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

A Lidická 48
602 00 Brno
T +420 513 034 190
+420 739 299 343
E [email protected]
W www.codyainvest.cz

ZANECHTE NÁM ZPRÁVU

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.